- เว็บไซต์แนะนำ สำหรับ แนวทางการจัดกิจกรรม STEM


คลิกที่รูปเพื่อไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ

STEM Education Thailand (สื่อและกิจกรรม)
STEM Education Thailand (คู่มือและเอกสารกิจกรรม)

ตัวอย่างแผนการสอนสะเต็มศึกษา (เรื่องดาราศาสตร์)STEM Clubs


Nuffield Foundation
Practical Action
STEM Clubs BBF 2014 Activity sheetOpal Explore Nature
Little Bins for Little Hands
Comments