โครงการค่ายบูรณาการในรูปแบบ STEM Education

ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำดำน้ำ จ.เพชรบุรี 28-30  กันยายน 2559Comments